Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση νερού: ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές σχολείων». είναι μια πρωτοβουλία του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS  που ξεκίνησε το 2005. Μέχρι σήμερα μέσω των παρουσιάσεων και δράσεων WATERSAVE  έχουν ενημερωθεί περισσότεροι  από 35.000 μαθητές  και 1.000 καθηγητές εκατοντάδων σχολείων όλης της Ελλάδας. Από το 2010 παράλληλα λειτουργεί πιλοτικά και το Δίκτυο Υδρο-Οικολογικών Σχολείων με την εθελοντική συμμετοχή 3 σχολείων της Αττικής για την προώθηση της αειφορικής διαχείρισης των υδατικών πόρων.

Το Πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την εξοικονόμηση νερού  υλοποιείται με την  ευγενική υποστήριξη του: 

Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS ανέπτυξε στενή συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τα Γραφεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Α/θμιας και της  Β/θμιας και, σε συνεργασία μαζί τους και με τους μαθητές, δημιούργησε ένα πρότυπο εκπαιδευτικό υλικό, που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Watersave για τα σχολεία που δουλεύουν πάνω σε θέματα νερού.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εξοικονόμηση νερού: ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές σχολείων»:

  • Πραγματοποιούνται σεμινάρια για εκπαιδευτικούς, με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών σε θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τη βιώσιμη διαχείριση του νερού, ιδιαίτερα σε σχέση με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την καταστροφή των δασών.
  • Αξιοποιείται το πρότυπο «εκπαιδευτικό υλικό για την εξοικονόμηση νερού», που δημιούργησε το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS.
  • Εφαρμόζονται, σε συνεργασία με δήμους, απλές τεχνικές λύσεις εξοικονόμησης νερού στα σχολεία (αλλαγές σε βρύσες, καζανάκια εξοικονόμησης νερού, έλεγχοι διαρροών δικτύου).
  • Χρησιμοποιείται ως εργαλείο εκπαίδευσης και ενημέρωσης η ιστοσελίδα www.watersave.gr με εκπαιδευτικό και πληροφοριακό υλικό, μηνύματα, παιχνίδια και εμπειρίες από την Ελλάδα και άλλες χώρες.

Χιλιάδες μαθητές ενημερώνονται για τον περιορισμό της σπατάλης του νερού στο σχολείο και το σπίτι:

  • Μαθαίνουν να εκτιμούν την αξία του νερού για τη ζωή τη δικιά μας και των άλλων ειδών του πλανήτη.
  • Ευαισθητοποιούνται στην προστασία του από τη ρύπανση.
    • Αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στην προσπάθεια περιορισμού της σπατάλης του, ιδιαίτερα σήμερα που το κλίμα αλλάζει και επηρεάζει και τα αποθέματα νερού.
  • Συμμετέχουν σε μια μεγάλη προσπάθεια, να αποδείξουμε ότι με απλούς τρόπους και με πιο υπεύθυνη συμπεριφορά, μπορούμε να μειώσουμε τη σπατάλη νερού. Κάτι που έχει επιτευχθεί σε άλλες χώρες.

Τα παιδιά γίνονται οι δάσκαλοι των μεγάλων σε αυτή την προσπάθεια. Μαθαίνουν, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και μειώνουν τη σπατάλη νερού, για να προστατευθεί αυτό το πολύτιμο για τη ζωή αγαθό.  Αλλά οι δραστηριότητες ενημέρωσης δεν περιορίζονται μόνο στο χώρο του σχολείου. Με τη συνεργασία της εκπαιδευτικής κοινότητας επιδιώκεται η διοργάνωση παράλληλων δράσεων, όπως δημόσιες συζητήσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας, βάζουμε τη φαντασία, την όρεξη και τη δημιουργικότητά μας σε δράση. Η πρωτοβουλία μας στην εξοικονόμηση του νερού αποτελεί μια πολύ σπουδαία δράση! Φροντίζουμε να τη διαδώσουμε και στη γειτονιά μας αφού το νερό μας αφορά ΟΛΟΥΣ!

Aν θέλετε να οργανώσετε μια δράση στο σχολείο ή στην περιοχή σας, επικοινωνήστε με το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS.