Το πρόγραμμα PURE είναι ένα επιδεικτικό πρόγραμμα που στοχεύει στην αναβάθμιση των επεξεργασμένων λυμάτων σε μια εναλλακτική πηγή νερού σε ημιξηρικές περιοχές. Η περιοχή υλοποίησης του προγράμματος βρίσκεται στο Δήμο Χερσονήσου, στο βορειοανατολικό τμήμα του Νομού Ηρακλείου Κρήτης. Στο Pure Life εμπλέκονται 4 φορείς, εξειδικευμένοι σε διαφορετικά αντικείμενα.Οι εταίροι του Pure Life είναι:
1) Δημοτική ΕπιχείρησηΎδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου (Διαχειριστής Έργου)
2) Τ.Ε.Ι.Κρήτης: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας
3) Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
4) Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Στο πλαίσιο του προγράμματος και για την περίοδο 25/1/2011 με 15/2/2011 το Δίκτυο Μεσόγειος SOS προγραμματίζει επισκέψεις στα σχολεία των Δήμων Χερσονήσου, Γουβών και Μαλίων με σκοπό την ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων με τους μικρούς πολίτες για τις δυνατότητες  Εξοικονόμησης και Επαναχρησιμοποίησης Νερού στην περιοχή τους.

Ειδικά για την περιοχή της Κρήτης και τους Δήμους  Χερσονήσου, Μαλίων και Γουβών, θα γίνει χρήση ειδικών  εκπαιδευτικών παρουσιάσεων για τη διαχείριση των υδατικών πόρων, προσαρμοσμένων  σε τοπικά ζητήματα και ειδικότερα στην επαναχρησιμοποίηση του νερού.

Οι ενημερωτικές παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν χωρίς κόστος από εξειδικευμένους επιστημονικούς συνεργάτες του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS με τη χρήση σύγχρονων εποπτικών μέσων και είναι προσαρμοσμένες στην ηλικία των εκπαιδευομένων. Συνοδεύονται από δημιουργική συζήτηση με τους μαθητές με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και τον προβληματισμό πάνω στο συγκεκριμένο περιβαλλοντικό ζήτημα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενθάρρυνση για ανάληψη δράσεων από τους ίδιους τους μαθητές, τόσο μέσα στο σχολείο, όσο και έξω από αυτό, αλλά και την εξοικείωση τους με νέες τεχνικές που συμβάλλουν στην ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Η παρουσίαση αυτή διαρκεί μία διδακτική ώρα και απευθύνεται σε ομάδες μαθητών με μέγιστο αριθμό ανά παρουσίαση τα 50 άτομα.

Παράλληλα,  ένα ολοκληρωμένο  Εκπαιδευτικό Πακέτο για την Επαναχρησιμοποίηση Νερού, εστιασμένο στα ειδικότερα ζητήματα της περιοχής, θα είναι διαθέσιμο προς ελεύθερη χρήση ενώ θα παρασχεθεί υποστήριξη σε εκπαιδευτικούς που υλοποιούν αντίστοιχα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.